Rabu, 16 Juni 2010

Perang Shiffin dalam pandangan Ahlussunnah wal jamaah

Shiffin adalah nama sebuah daerah di negri syam. Di daerah inilah pada tahun 37 H terjadi satu peperangan hebat antara dua golongan yang besar, satu golongan dipimpin oleh Saidina Ali krw bersama pasukannya yang berjumlah 20 ribu orang, sedangkan dipihak lain dipimpin oleh Saidina Muawwiyah ra dengan jumlah pasukannya sebanyak 80 ribu. korban yang ditimbulkan cukup besar, dari pihak Saidina Ali gugur 25. 000 dan dari pihak Saidina Mu`awiyah gugur 45. 000 orang. Singkatnya, perang ini berakhir di meja perundingan. Tetapi akhirnya perundigan tersebut juga gagal sampai akhirnya Saidina Ali krw syahid dibunuh oleh kaum khawarij, Abdurrahman bin Muljam tepatnya pada 17 Ramadhan 40 H. Kemudian kaum muslimin mengangkat Saidina Hasan, putra Saidina Ali sebagai khalifah. Namun beliau lebih cinta damai sehingga beliau menyerahkan kekuasaan kepada Saidina Mu`awiyah ra. Dengan naiknya Saidina Mu`awiyah sebagai khalifah maka ummat islam kembali bersatu dibawah satu pemimpin.

Dalam menanggapi kejadian tersebut, timbul pertanyaan dalam hati kita. siapa yang berada dipihak yang benar? mengapa perang ini sampai terjadi? padahal pemimpin kedua golongan yang berperang merupakan pembesar shahabat Rasulullah saw, orang-orang yang kemuliannya tercantum dalam A Quran dan Al Hadis.
sebelum menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya kita meliahat profil kedua Shahabat Rasulullah yang memegang andil yang besar dalam perang tersebut.

Kelebihan sayyidina `Ali karramallahu wajhah.

Beliau adalah anak dari paman Rasulullah, Abu Thalib. Semenjak kecil beliau selalu bersama Rasulullah. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam bukunya fathul mubin menyebutkan banyak sekali kelebihan beliau diantaranya:
  1. Beliau islam dalam usia yang masih muda yaitu 9 tahun dan merupakan orang pertama yang masuk islam dari golongan anak-anak.
  2. Beliau belum pernah menyembah berhala semenjak kecil, sehingga beliau mendapat gelar karramallahu wajhah (Allah telah memuliakan wajahnya).
  3. Beliau adalah salah satu menantu Rasullah, suami dari penghulu dari segala wanita, siti fathimah radhiyallahu `anha .
  4. Beliau adalah salah satu sahabat yang terkenal luas ilmunya, seorang pemberani, sangat zuhud dan seorang yang pandai berpidato.
  5. Beliau mengikuti semua peperangan yang diikuti oleh Rasulullah, kecuali perang tabuk, pada saat itu beliau ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga kota Madinah dan pada saat itu Rasulullah mengatakan : انت منى بمنزلة هارون من موسى “Kamu denganku bagaikan nabi Harun dengan nabi Musa”.
  6. Beliau diberi kepercayaan oleh Rasulullah untuk memegang bendera islam dalam banyak peperangan . Terutama sekali dalam perang Khaibar, pada saat benteng pertahanan kaum yahudi khaibar sulit untuk ditembus, akhirnya Rasulullah menyerahkan bendera islam kepada Saidina `Ali dan mengatakan kemenangan berada ditangan saidina `Ali . Dalam peperangan tersebut beliau berhasil membuka pintu benteng kaum yahudi dan menjadikannya sebagai perisai. Padahal pintu benteng tersebut sangatlah berat, hanya sanggup diangkat oleh empat puluh orang.
  7. Banyaknya ayat–ayat Al qur an yang diturunkan berkenaan dengan beliau, diantaranya:

(a. Surat al Baqarah ayat 274)

الذين ينفقون أموالهم باليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف ولاهم يحزنون .

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan disiang harinya secara sembunyi-sembinyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala disisi tuhannya. Tidak ada kekhawtiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati “. Ibnu Abbas mengatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan saidina `Ali .pada saat beliau memiliki empat dirham beliau infakkan satu dirham pada waktu malam, satu dirham pada waktu siang, satu dirham secara terang- terangan dan satu dirham lagi secara tersembunyi .

(b. Surat As sajadah ayat 18)

أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون

“Maka apakah orang-orang beriman sama seperti orng-orang yang fasik? mereka tidak sama. “ Ibnu Abbas mengatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan saidina Ali bin Abi Thalib, dan Walid bin `Uqbah .

(c. Surat Al qisash ayat 61)

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لقيه كمن متعناه متاع الحيوة الدنيا ثم هو بوم القيامة من المحضرين

Mujahid mengatakan ayat ini diturunkan berkenaan tentang sayyidina Ali ,hamzah dan Abi Jahal .

(d. Surat Az zumar ayat 22)

افمن شرح الله صدره للاسلم فهو على نور من ربه ……

Al Wahidy mengatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan Saidina Ali dan Saidina Hamzah.

(e. Surat Al insan ayat 8)

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.” Ibnu Abbas mengatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan Sayyidina Ali Bin Abi Thalib. Dan masih ada beberapa ayat Alqur’an lainya yang menunjuki kelebihan Sayyidina Ali .


8. Banyaknya hadis –hadis rasulullah yang menjelaskan keutaman beliau dintaranya :

(a. Hadis riwayat At tabrany dari ummu Salamah)

عن أم سلمة رضى الله عنها قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من أحب علي فقد أحبنى ومن أحبنى فقد أحب الله .ومن أبغض علي فقد أبغضنى ومن أبغضنى فقد أبغض الله


"Dari ummu Salamah ra Rasulullah berkata, siapa yang mencintai Ali berarti ia telah mencintaiku ,barang siapa mencintaiku ia telah mencintai Allah, dan barangsiapa memusuhi Ali berarti ia telah memusuhiku dan barangsiapa memusuhiku berarti ia telah memusuhi Allah”

(b. Hadis riwayat Ibnu sammak)

عن عائشة رضي الله عنها قالت : رأيت أبا بكر يكثر النظر الى وجه علي فقالت :ياأبات رأيتك كمثر تانظر الى وجه علي ؟ فقال يا ابنية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النظر الى وجه علي عبادة

“Dari `Aisyah, beliau berkata: aku melihat Abu Bakar memperbanyak melihat kepada muka sayyidina Ali, aku bertanya “Hai bapakku aku mlihat kamu memperbanyak melihat muka saidina Ali“. Abu Bakar menjawab: aku dengar Rasulullah bersabda “melihat wajah saidina Ali adalah `ibadah”.

(c. Hadis riwayat Bukhari dan muslim dan imam hadis lainnya)

عن سهل بن سعد والبراز عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخيبر :”لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يده يحب الله ويحب رسوله ويحبه الله رسوله “فلما اصبح الناس غدوا كل يرجو ان يكون هو فقال:أين علي بن أبي طالب ؟فقيل يشتكى عينيه قال “فأرسلوا اليه “فأتى به فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عينه ودعاله فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع ,وأعطاه الراية وفتح الله على يده

“Dari sahal bin Sa`ad dan baraz dari Ibnu `Abbas ‘Rasulullah saw berkata pada perang khaibar “esok akan ku berikan bendera kepada seorang laki-laki ,Allah akan memberikan kemenangan pada tangannya ia mencintai Allah dan RasulNya, dan Allah dan Rasul Nyamencintainya. Berkatalah Rasulullah dimana `Ali bin abi Thalib."

(d. Hadis riwayat Turmuzi dari Ibnu `Abbas ra:)

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت بسماء الا واهلها يشتاقون الى علي رضي الله عنه وما فى الجنة الا نبي الا وهو يشتاق الى علي رضي الله عنه

“Dari Ibnu `Abbas Ra Rasulullash berkata: tiada akui lalui langit kecuali penghuninya merindukan `Ali, dan tiada seorangpun nabi didalam surga kecuali mereka rindu kepada `Ali ra “.

(e. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Fathimah)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ان السعيد حق السعيد م احب عليا رضي الله عنه فىحياته وبعد موته

" Rasulullah berkata orang yang benar –benar bahagia adalah orang yang mencitai `Ali dalam hidupnya dan sesudah matinya “

Dan masih banyak hadis-hadis Nabi lainnya yang menerangkan kelebihan Saidina Ali.Kelebihan sayyidina Mu`auwiyah r.a

Menurut hikayat Alwaqidi beliau masuk islam sesudah perjanjian Hudaibiyah sedangkan menurut yang lainnya beliau masuk islam pada hari perjanjian Hudaibiyah tetepi beliau menyembunyikan keislamannya hingga hari penaklukan Makkah

Selain beliau adalah seorang sahabat, ada beberapa hal yang menunjuki betapa agungnya sahabat ini disi Allah dan RasulNya diantaranya :

1. Hadis riwayat imam Ahmad bin hanbal dalam kitabnya Musnad imam Ahmad

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :أللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب

“Ya Allah berikan kepada Mu`auwiyah ilmu tentang kitab dan hisab dan peliharalah ia dari azab“

2. . Hadis riwayat Turmuzy

عن عبد الرحمن بن ابي عميرة الصحابي المدنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية:اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به الناس
"Dari Abdir Rahman bin Abi Amirah Ash shahaby ,Nabi SAW bersabda: Ya Allah jadikanlah dia (Sayyidina Mu`auwiyah) orang yang memberi petunjuk dan terpetunjuk, dan tunjukilah manusia dengan dia"

2. Beliau adalah salah satu penulis wahyu Rasulullah

3. Beliau adalah salah satu ipar Rasulullah, saudara ummul mu`minin Ummu Habibah

4. Imam Bukhary dan imam Muslim juga meriwayatkan hadis dari beliau, padahal imam bukhary dan muslim hanya meriwayatkan hadis dari orang – orang stiqah(terpecaya). Hal ini menunjuki bahwa beliau termasuk orang yang terpecaya juga .

5. Para ulama muhaddisin juga menuliskan kalimat radhiyallahu `anh (keridhaan Allah atasnya) tanpa membedakannya dengan para sahabat lainnya

6. Abdullah bin Mubarrak pernah ditanyai oleh seseorang “Hai Aba `Abdir Rahman, siapa yang lebih afdhal Saidina Mu`auwiyah atau Umar bin `Abdil `Aziz? beliau menjawab Demi Allah, sesungguhnya debu yang masuk kedalam hidung kuda saidina Mu`auwiyah lebih afdhal dari Umar bin `Abdul `Aziz seribu kali, beliau shalat dibelakang Rasulullah, maka Rasulullahpun berkata sami`allahuliman hamidah (semoga Alllah mendengar orang-orang yang memujiNya, beliaupun menjawab Rabbana lakal hamdu ….(Ya tuhan kami segala pujian bagimu …) Nb. Umar bin Abdul aziz adalah seorang khalifah Bani Umayyah yang sangat alim dan adil. Pada masa beliau keadilan merata di muka bumi, tetapi walaupun demikian Abdullah bin Mubarrak -seorang sufi yang sangat terkenal-mengatakan bahwa debu yang masuk kedalam hidung Saidina Mu`auwiyah masih lebih afdhal dibandingkan dengan umar bin Abdul Aziz. Maka terlihatlah betapa mulia dan agung sahabat ini.

7. Disebutkan dalam Sahih Bukhary: dari ikrimah beliau berkata: Aku berkata pada ibnu Abbas, bahwasanya Mu’auwiyah melaksanakan witir satu raka`at .Ibnu Abbas menjawab ia adalah seorang ahli fiqah

8. Nabi sendiri telah memberi kabar gembira kepada saidina Mu`auwiyah bahwa beliau akan menjadi khalifah. Sabda Nabi kepada Saidina Mu`auwiyah :

اذا ملكت فأحسن

“Apabila kamu menjadi raja maka berbuat baiklah “

9. Rasulullah sendiri pernah mendo`akan beliau. Tersebut dalam hadis riwayat imam Ahmad dalam Musnadnya Rasulullah berkata :“Ya Allah berilah ilmu kepada Muauwiyah tentang kitab dan hisab dan jauhkanlah ia dari azab “ Do`a Rasulullah sangat mustajabah, Allah pasti akan mengabulkan permintaan beliau. Maka dapatlah diketahui bahwa Allah tidak akan menyiksa beliau atas segala perbuatan beliau bahkan Allah akan memberi beliau pahala karena beliau adalah seorang mujtahid . Masih banyak hal-hal lain yang menjadi bukti yang kuat bahwa beliau memiliki kedudukan yang istimewa disisi Allah dan RasulNya .


Setelah syahid Amiril mu`minin Saidina Usman r. a ditangan para pemberontak, (tahun 648M) timbullah fitnah di kota Madinah. Para pembunuh Saidina Usman berkeinginan menguasai Madinah dan membunuh penduduk Madinah. Untuk mengatasi hal tersebut para shahabat mengangkat Saidina Ali sebagai khalifah. pada mulanya Saidina Ali menolak jabatan tersebut dan menyerahkannya kepada sahabat yang lain, namun para sahabat lainnya juga menolak. Setelah berlalu tiga hari semenjak syahidnya Saidina Usman, berkumpullah para sahabat yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Anshar . Mereka meminta kepada Saidina Ali untuk bersedia menjadi khalifah demi menjaga agama dan kota hijrah (Madinah), akhirnya beliau menerimanya karena takut terjadinya kekosongan kepemimpinan yang merupakan satu hal yang dilarang dalam agama .

Setelah Saidina Ali menjadi khalifah sebagian para sahabat menginginkan supaya kasus pembunuhan terhadap saidina Usman dituntaskan dengan segera, diantara sahabat yang berpandangan demikian adalah Saidina Mu`auwiyah, Thalhah, Zubair bin Awam dan Siti `Aisyah . sedangkan Saidina Ali berpendapat bahwa, karena para pembunuh saidina Usman berasal dari berbagai suku dan kabilah, bahkan menurut satu riwayat jumlahnya mencapai sepuluh ribu orang yang berasal dari Kufah, Basrah, Mesir dan daerah lainnya, dan mereka telah berbaur dengan kaum muslimin lainnya, maka yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah membentuk pemerintah yang kuat setelah itu baru beliau akan menyelesaikan kasus tersebut.

Menurut ijtihad saidina Mu`awwiyah, menunda penyelesain pembunuhan Saidina Usman ra, merupakan masalah yang cukup besar karena mereka telah membunuh sahabat Rasulullah bahkan mereka telah merusak tiga kehormatan, darah, bulan, dan kehormatan kota suci Madinah Almunawwarah. Maka tindakan saidina Ali mengundur waktu untuk menyelesaikannya segera merupakan satu hal yang mengharuskan untuk memerangi imam (saidina Ali ) Akhirnya peperanganpun tak dapat dielak lagi, maka terjadilah kehendak Allah ta`ala yang maha berbuat terhadap semua hambanya apa yang ia kehendaki. jadi peperangan tersebut bukanlah karena memperebutkan kekuasaan.
Pandangan Ahlussunnah wal jama`ah

Kaum Ahlussunnah sangat menghormati dan menghargai para sahabat rasulullah saw, hal ini berdasarkan dalil-dalil dan bukti–bukti yang cukup kuat yang menunjuki bahwa para sahabat Rasulullah lebih mulia dibandingkan dengan orang - orang sesudah mereka. sebagaimana Rasulullah sendiri pernah mengatakan :


ولا تسبوا أصحابى فانهم خياركم

"janganlah kamu mencela sahabatkau, karena mereka adalah sebaik-baik kamu "

Karena keluasan, dan ketinggian ilmu mereka, sebagian para sahabat Rasulullah telah sampai pada tingkatan mujtahid mutlak, sehingga dibolehkan untuk berijtihad menurut ilmu mereka masing- masing. terhadap seorang mujtahid tidak dibenarkan mengikuti pendapat mujtahid lainnya. Bila hasil ijtihad mereka benar maka Allah akan memberikan kepada mereka dua pahala, pahala ijtihad dan pahala karena hasil ijtihadnya benar. Bila hasil ijtihad mereka salah maka Allah akan memberi kepada mereka satu pahala, yaitu pahala berijtihad dan terhadap mereka tidak ada dosa sama sekali. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda ;


اذا اجتهد الحكيم واصاب فله اجران واذا اجتهد واخطأ فله أجر واحد

“Apabila seorang Hakim berhukum, maka ia berijtihad, kemudian bila ijtihadnya benar maka ia akan mendapat dua pahala, dan apabila ia berhukum, maka ia berijtihad, dan ijtihadnya itu salah maka ia akan mendapat satu pahala “(HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan Turmuzi)

Saidina Mu`auwiyah dan sahabat lain yang berperang dengan Saidina Ali merupakan para Mujtahid, karena ijtihad mereka tersalah maka mereka mendapat satu pahala, sedangkan Saidia Ali mendapat dua pahala, karena ijtihad beliau benar.
Sebenarnya Rasulullah sendiri telah mengetahui bahwa suatu saat akan terjadi peperangan diantara para sahabat, karena Allah tidak akan mewafatkan Rasulullah sebelum Allah memberitau Rasulullah seluruh kejadian yang akan terjadi di muka bumi ini . ini adalah salah satu mu`jizat Rasulullah yang diberikan oleh Allah. sehingga beliau sendiri melarang ummatnya untuk mempermasalah perselisihan yang terjadi antara sesama para sahabat beliau

Dalam satu riwayat dari umar bin Khattab ra beliau berkata :

سمعت رسول اللله يقول "سئلت ربي عن اختلاف اصحابي من بعدي فاوحى الله الي يا محمد ان اصحابك بمنزلة النجوم فى السماء بعضها اقوى من بعض ولكل نور. فمن اخذ بشيئ مما هم عليه فهو عندى على هدى _ ثم قال _ اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم.

"Aku mendengar rasusullah berkata "Aku bertanya kepada tuhanku tentang perbedaan yang terjadi sesudahku diantara ummuat ku, maka Allah pun mewahyukua kepedaku "Hai Muahammad sahabatmu disisiku bagaikan bintang dilangit. sebagiannya lebih kuat dari yang lainnya. dan semuanya memiliki cahaya. maka barangsiapa mengambil sesuatu dari mereka maka ia akan mendapat petunjuk. kemudian Rasulullah berkata – Sahabatku bagaikan bintang siapapun diantara mereka yang kamu ikuti pasti mendapat petunjuk. "

Peperangan yang terjadi antara saidina Ali k. w dan saidina Mu`auwiyah r.a , bukanlah peperangan yang timbul karena memperturutkan hawa nafsu dan memperebutkan kekuasaan, karena seluruh para sahabat telah sepakat bahwa Saidina `Ali adalah khalifah yang sah, tetapi mereka berperang berdasarkan ijtihad masing-masing.
Ada beberapah hal yang menjadi bukti bahwa Saidina Muawwiyah dengan sebab berperang dengan Saidina Ali krw tidaklah menjadi satu kekurangan bagi beliau, diantaranya:

1) Hadis Nabi saw :

ان ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمين من المسلمين

“Sesungguhnya anakku ini (Hasan) pemimpin. mudah-mudahan Allah akan memperdamaikan dengannya dua golongan besar dari kaum muslimin”

Yang dimaksud dengan “fiatain” (dua golongan) dalam hadis tersebut adalah golongan Saidina Hasan ra yang diangkat menjadi khalifah sesudah saidina Ali dan golongan saidina Mu`auwiyah ra. Rasulullah masih memasukkan golongan Saidina Mu`awwiyah kedalam kaum muslimin tanpa membedakannya dengan golongan Saidina Hasan ra. Hal menunjukki bahwa kedua golongan ini tiada beda dan Saidina Mu’auwiyah tidak menjadi fasik dan menjadi satu kekurangan bagi beliau dengan sebab berperang dengan saidina Ali krw, walaupun beliau tetap dikatakan sebagai pemberontak terhadap pemerintah yang sah, hal ini dikarenakan beliau berperang berdasarkan ijtihad beliau, dan beliau memang telah sampai pada tingkatan mujtahid muthlaq, maka seperti yang telah dijelaskan bahwa para mujathid tidak mendapat dosa walaupun ijtihadnya salah

2) Sebelum Saidina Mu`awwiyah berperang dengan Saidina Ali, beberapa sahabat terkemuka lainnya yang lebih mulia dari Sadina Mu`auwiyah seperti Siti Aisyah, Thallah dan Zubair telah terlebih dahulu berperang dengan saidina Ali, dengan kemenangan dipihak saidina Ali krw dengan landasan yang sama seperti saidina Mu`auwiyah yaitu menurut ijtihad mereka penundaan penyelesain kasus pembunuhan terhadap saidina Usman ra merupakan satu hal yang mengharuskan untuk memerangi khalifah Saidina Ali. setelah usai peperangan saidina Ali tetap memperlakukan Siti Aisyah dan pengikutnya dengan sebaik-baiknya. Hal ini menjadi satu bukti bahwa mereka tidak bersalah dengan sebab berperang dengan Saidina Ali. Kalau memang mereka bersalah pasti saidina Ali akan menghukum mereka.


Menurut pendapat yang lain Saidina Ali Krw tidak mengambil qisash terhadap pembunuh Saidina Usman karena Saidina Ali menganggap mereka sebagi pemberontak (bughah) yang berpegang kepada ta`wil yang fasid. Para ahli bughah bila telah lembali tunduk kepada imam yang adil maka mereka tidak akan dituntut terhadap kesalahan yang mereka lakukan selama memberontak. pembunuhan yang mereka lakukan tidak akan dituntut qishash, demikian juga pengrusakan mereka terhadap harta kaum muslimin yang lain tidak akan dituntut kompensasinya. Ini sama dengan pendapat Imam hanafi.
Dalam mazhab Syafii menurut pendapat yang kuat juga demikian tetapi dengan ketentuan kesalahan yang mereka lakukan selama memberontak tersebut terjadi dalam peperangan dan disebabkan oleh perang. Adapun kerusakan yang mereka lakukan diluar peperangan atau terjadi didalam peperangan tetapi bukan karena perang maka mereka akan dituntut terhadap kesalahan tersebut. Maka terhadap imam wajib menghukum mereka setelah kekuatan mereka lumpuh dan fitnah mereka reda.
Adapun yang terjadi pada masa Saidian Ali krw, , kaum pemberontak tersebut masih memiliki kekuatan dan mareka masih ingin membangkang terhadap orang-orang yang ingin menuntut meraka atas pembunuhan terhadap Saidia Usman ra. Karena alasan inilah Saidina Ali tidak mengambil tindakan terhadap perbuatan mereka. Ini adalah pendapat yang diutarakan oleh An Nasafi didalam kitab Al I`timad. Menanggapi dua pendapat tersebut Ibnu Hamam didalam Al Musayarah mengatakan bahwa pendapat pertama lebih kuat karena kebanyakan para ulama berpendapat bahwa orang-orang yang membunuh Saidina Usman bukanlah bughah tetapi mereka adalah pembangkang dan kaum dhalim karena syubhat mereka tidak diterima dan karena mereka masih saja membangkang setelah nyata kebenaran.Menanggapi perselisihan diantara dua shahabat tersebut, Shahabat Nabi yang lain pada masa tersebut terbagi kepada tiga golongan ;

1. Kelompok yang berijtihad dan menurut mereka kebenaran ada dipihakk saidina Ali, sehingga mereka berperang dipihak Saidina Ali melawan saidina Muawiyah, diantara shahabat yang termasuk dalam kelompok ini adalah Saidina Ammar bun Yasir.

2. Para sahabar yang berijtihad, dan menurut mereka kebenaran ada dipihak saidina Muawiyah, sehingga mereka berperang melawan saidina Ali.

3. Kelompok yang netral, mereka tidak berpihak kepada salah satu kelompok, mereka mengasingkan diri dari peperangan, diatara shahabat yang masuk dalam kelompok ini adalah Saidina Abu Musa Al Asy`ary.

Adapun kaum Khawarij mereka tidak termasuk dalam salah satu golongan diatas, dan perbuatan mereka tidak berdasarkan ijtihad karena mereka bukan ahli ijtihad, mereka tidak sampai kepada tingkatan Mujtahid

Hujjatul Islam imam Ghazali mengatakan riwayat – riwayat selain ini (maksudnya yang menyebutkan keburukan sahabat ) telah bercampur dengan cerita yang bohong dan kebanyakannya merupakan ciptaan kaum Rafidhy dan khawarij. Maka sepatutnyalah untuk selalu menolak cerita – cerita yang tidak punya dasar. sedangkan kisah – kisah yang mempunyai dasar yang kuat, maka carilah ta`wilnya. sedangkan hal yang tidak sanggup kamu ta`wil maka katakanlah: “ini pasti ada ta`wil dan alasannya yang tidak saya ketahui”.

Adapun Saidina Amr bin Ash yang berada dipihak saidina Muawiyah, beliau sama halnya dengan saidina Muawiyah, bahkan beliau lebih afdhal dari saidina Muawiyah karena beliau masuk islam sebelum futh Makkah dan hijrah bersama Khalid bin Walid ke Madinah sehingga diterima oleh Rasulullah dengan baik dan Nabi memerintahkan beliau untuk bergabung dengan tentara bersama Abu Bakar dan saidina Umar bin Khattab.

Allah berfirman dalam surat Al Hadid ayat 10 ;


"tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). mereka lebih tingi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. "

Pada kata:

وكلا وعد الله الحسنى

''Semuanya kami janjikan kebaikan (surga)",

Allah telah menjanjikan surga kepada seluruh sahabat termasuk juga para sahabat yang islam sesudah futh Makkah seperti saidina Muawiyah (menurut satu riwayat) apalagi shahabat yang islam sebelum futh(penaklukan) makkah seperti Amr bin Ash terlebih lagi sahabat yang islam pada awal datangnya islam seperti Siti Aisyah, Zubair, dan Thalhah dan sahabat lainya. inilah janji Allah. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya sebagaimana firmanNya:


"Allah tidak akan menyalahi janjiNya "

وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ

"Adakah yang lebih menepati janji dari Allah ''

Hikmah di balik kerusuhan pada masaa pemerintahan saidian Ali

Dari keempat para shahabat khulafaur rasyidin, hanya pada pemerintahan saidina Ali yang tidak berhasil membentuk satu pemerintahan yang stabil dan berhasil melebarkan wilayah islam. Pada era Khalifah Abu Bakar ra wilayah islam meluas hingga ke Irak dan Suriah . Pada masa pemerintahan Saidina Umar ra, wilayah islam telah sampai ke daerah palestina dan berhasil mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia (yang mengakhiri masa kekaisaran sassanid) serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara dan Armenia dari kekaisaran Romawi (Byzantium. Demikian juga pada masa kekhalifahan Saidina Usman ra, wilayah islam telah meluas sampai ke tripoly. Pada masa kekhalifahan saidina Ali krw tidak ada perluasan wilayah dan kekuasaan. Tetapi hal ini bukanlah berarti bahwa Saidina Ali adalah seorang khalifah yang lemah, yang tak mampu melakukan perluasan Islam. Sejarah telah membuktikan bahwa Saidina Ali Adalah seorang yang sangat tangguh dan seorang pendekar yang belum pernah terkalahkan. Kemampuan dan kelihaian beliau juga tak diragukan lagi. Bahkan Saidina Umar pada masa menjabat menjadi khalifah banyak meminta saran dan pendapat dari beliau. kalau seandaimya saidian Ali tidak disibukkan dengan menyesaikan permasalahan yang terjadi antara sesama kaum muslimin tentu saja beliau akan berhasil membentuk satu pemerintahn yang stabil dan berhasil menyebarkan islam kewilayah wilayah yang belum terjamah oleh Islam. Inilah satu takdir dan ketentuan Allah yang Maha kuasa dan Maha berkehendak. Mungkin timbul satu pertanyaan apa hikmah dibalik ketentuan Allah tersebut, karena semua ketentuan dan takdir Allah pasti ada hikmahnya walaupun kadang kadang hikmah tersebut tidak diketahui oleh manusia.

Syekh Yusuf An Nabhany dalam satu karyanya Al Asalib Al Badi`ah mengatakan ada satu hikmah yang cukup besar dibalik ketentuan Allah tersebut. Allah maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Saidina Ali adalah seorang sahabat yang memiliki kepribadian yang luar biasa, baik itu keberaniannya, ilmunya dan kekuatannya yang memang membuat orang terkagum karenanya. Dalam ilmuNya yang qadim Allah telah mengetahui bahwa suatu saat kelak akan ada kelompok karena kekagumannya kepada Saidina Ali sehingga beri`tiqad bahwa Saidina Ali itu adalah Tuhan atau serorang manusia yang ma`sum, sebagaimana keyakinan sebagian kaum syiah. Maka dengan takdir Allah bahwa beliau tidak berhasil membentuk satu pemerintahan yang stabil maka Allah ingin memperlihat kan kepada mereka bahwa Saidina Ali itu adalah manusia biasa. Kalau memang benar beliau seorang Tuhan pasti beliau akan mampu membentuk satu pemerintahan yang kokoh.

Kelompok yang berkeyakinan bahwa Saidina Ali itu adalah tuhan telah ada semenjak beliau masih hidup, sehingga beliau sendiri memanggil mereka dan memerintahkan mereka supaya bertaubat bahkan beliau member ultimatum akan membakar orang yang tidak mau bertaubat. Mendengar ancaman tersebut bukannya mereka merasa takut tapi mereka menjawab “ Sekarang bertambahlah keyakinan kami tentang ketuhannamu, karena ynag menyiksa dengan api hanyalah tuhan “. Syekh Yusuf An Nabhany menyebutkan bahwa pada masa beliau masih ada golongan yang beranggapan bahwa Sadina Ali itu adalah tuhan yaitu kaum An Nashiriyah yang berada di negeri Syam. Ada juga sebagian kaum yang beranggapan bahwa Saidina Ali adalah seorang Nabi dan menganggap jibril salah memberi wahyu, yang sebenarnya berhak menerima wahyau adalah Saidina Ali bukan Nabi Muhammad Saw dan masih banyak keyakinan keyakinan tentang Sadina Ali yang melenceng dari kebenaran. Kaum kaum tersebut masih saja berkeyakinan demikian walupun Allah ta`ala telah memperlihatkan bahwa Sadina Ali tidak berhasil menyatukan ummat dan membentuk satu pemerintahan yang stabil sebagiman halnya yang dilakukan oleh ketiga pendahulu beliau. Kalau sekiranya Allah ta`ala mengtakdirkan Saidina Ali berhasil sebagaimana para pendahulu beliau pasti akan lebih benyak lagi orang orang yang bodoh yang akan jatuh dalam jurang kebatilan dan meyakini Saidina Ali dengan keyakinan yang tiadak sepatutnya.

Karena hikmah inilah Allah ta`ala memudahkan beberapa kejadian yang menjadi sebab perpecahan kaum muslimin. Para sahabat sendiri menjadi beberapa golongan, Saidina Ali di satu pihak, sedangkan Siti Aisyah, Saidina Zubair, dan Saidina Thalhah berada dipihak yang lain. Demikian juga di negri Syam Saidina Mu`awwiyah dan Amr bin Ash melakukan perlawanan terhadap Saidina Ali. Sehingga pada ketika perang Shiffin, kaum muslimin terpecah kepada beberapa golongan ada yang berpihak kepada Saidina Ali, ada juga yang berpihak kepada saidina Mu`awwiyah dan ada juga yang keluar dari keduanya tidak berpihak kemanapun dan membentuk satu firqah baru yaitu kaum khawarij.

Dalam perjalanan kejadian tersebut Allah mengtakdirkan, kaum muslimin lebih banyak yang berpihak kepada Saidina Mu`awwiyah padahal semua shahabat dan kaum muslin lainnya mengetahui dengan pasti siapa yang lebih utama diantara kedua beliau. Semua para sahabat mengetahui keutamaan saidina Ali, sebagai seorang sahabat yang telah mendampingi Nabi sejak Islam pertama kali lahir, selalu ikut berperang bersama Rasulullah, hubungan kekerabatan beliau dengan Rasulullh yang sangat dekat. Demikianlah Allah maha bijaksana dan mengetahui segala sesuatu, segala ynag diperbuatNya ada hikmah yang kadang kadang hanya Ia sendiri yang tau.


Daftar pustaka
1. Fathul Mubin, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, (Beirut Dar el fikr, 2005)
2. Tuhfatul Murid, Syekh Ibrahim Albajury (Bandung, Toha putra)
3. Thathir al jinan, Ibn hajar Alhaitamy(Turki:Maktabah Alhakikat. 2003)
4. As Shawa`iqul Muhriqah Ibnu hajar alhaitamy, (Turki:Maktabah Alhakikat. 2003)
5. Hasyiah Ash Shawy `ala Jalalain As Shawy, ( Surabaya, Al Haramain)
6. An Nahiyah `an tha`n `amiril mu`minin Mu`auwiyah Abdul Aziz bin Ahmad Alfarhawy, (Turki :Maktabah Alhakikat. 2007)
7. Itthaf sadat al muttaqin, Azzabidy (cetakan dar el fikr, Beirut)
8. Al jamik lil ahkam alqur an, Al Qurthuby, (Mesir Mathba`ah At Taufiqiyah )
9. Minhal allathif, Sayyid Muhammad bin Alwy almaliky. Arab Saudi Tt
10. I`tiqad Ahlus sunnah wal jama`ah, KH Sirajuddin Abbas. Pustaka Tarbiyah 2002
11. Al Asalib Al badi`ah, Syekh Yusuf An Nabhany,
12. Al iman wal Islam, Turki:Maktabah Alhakikat
13. i`tiqad Ahlus sunnah wal jama`ah, KH Sirajuddin Abbas.والله أعلم بالصواب


Share/Bookmark

Artikel yang berkaitan1 komentar:

Anonim mengatakan...

Assalamualaikum ..

mohon ijin copy-paste.
mohon bantuannya juga kalau bisa untuk hadits-hadits Nabi pada bab Mu'awiyah ra. disebutkan perawinya agar lebih ilmiah.

Sukron katsir.
Wassalamualaikum ..

Posting Komentar

komentar anda?