Sabtu, 06 Desember 2014

Download Kitab Nihayatul Muhtaj

Kitab Nihayatul Muhtajنهاية المحتاج الى شرح المنهاج
Kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarh Minhaj merupakan kitab fiqh Mazhab Syafii yang memiliki kedudukan sejajar dengan Kitab Tuhfatul Muhtaj. Kedua kitab ini menjadi rujukan utama bagi ulama mutaakhirin dalam mazhab Syafii. Semua kitab Fiqh Mazhab Syafii yang di karang setelah masa keduanya selalu menjadikan kedua kitab ini sebagai rujukan utama. Kitab Nihayatul Muhtaj merupakan karangan seorang ulama besar mazhab Syafii yang selevel dengan Imam Ibnu Hajar yaitu Syeikhul Islam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ramli (wafat 1004 H) yang bergelar Imam Syafii shaghir, beliau anak dari Syeikh Islam Syihabuddin Ahmad Ramli yang di kenal sebagai Imam Ramli Kabir.
Kitab Nihayah ini di sertai dengan Hasyiah karangan Syeikh Abi Dhiya` Nuruddin Ali bin Ali asy-Syabramalasi (wafat 1087 H) dan hasyiah Syeikh Ahmad Abdur Razaq ar-Rasyidi (wafat 1096 H) terdiri dari 8 jilid. Cet. Dar Kutub Ilmiyah Format PDF; https://archive.org/details/waq75251 
Format Syamela; http://shamela.ws/index.php/book/3565 (versi syamela ini sesuai halamannya dengan versi pdfnya) 
Share/Bookmark

Artikel yang berkaitan0 komentar:

Posting Komentar

komentar anda?