Jumat, 01 Agustus 2008

Miqdar syar'i

MIQDAR AL-SYAR’I
STUDI PERBANDINGAN LITERATUR KLASIK
DAN KARYA KONTEMPORER
SERTA PEMAHAMAN
DAN AMALAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA
Oleh :
Tgk. H. Muhammad Yusuf H. A.Wahab
&
Tgk. Tarmizi H. M. Daud Al-Yusufy
Qasar dan Jamak Shalat.
Syafi’iyah menetapkan jarak tempuh yang membolehkan Qasar dan Jamak Shalat adalah:
2 Marhalah = 4 Barit

4 Barit = 16 Farsah

16 Farsah = 48 Mil

48 Mil = 192.000 Khutwah

192.000 Khutwah = 288.000 Zira’

288.000 Zira’ = 576.000 Qadam.

Dengan perhitungan ukuran jarak masing-masing adalah :
1 Marhalah = 2 Barid = 144.00 Zira’

1 Barid = 4 Parsakh = 72.000 Zira’

1 Parsakh = 3 Mil = 18.000 Zira’

1 Mil = = = 6000 Zira’

1 Khutwah = = 1,5 Zira’

1 Qadam = = 0,5 Zira’

1 Zira’ = 48 cm atau 0,48 meter

Ukuran tersebut dapat dibandingkan ke centimeter dengan jalan mengalikan jumlah Zira’ dalam satu ukuran dengan satuan centimeter dalam satu Zira’ yaitu 48 cm. Dan untuk menghasilkan jumlah kilometer dapat dikalikan dengan 0.00048 km., maka hasil yang diperoleh adalah :
1 Marhalah = 144.000 Zira’ x 0.00048 km = 69,12 km.

1 Barid = 72.000 Zira’ x 0.00048 km = 34,56 km.

1 Parsakh = 18.000 Zira’ x 0.00048 km = 8,64 km.

1 Mil = 6000 Zira’ x 0.00048 km = 2,88 km.

1 Khutwah = 1,5 Zira’ x 48 cm = 72,00 cm.

1 Qadam = 0,5 Zira’ x 48 cm = 24,00 cm.
Jadi jarak Safar yang membolehkan Qashar dan Jamak, sesuai dengan jumlah Zira’ dalam dua Marhalah (288.000 zira’) adalah 138,24 km.

Sedangkan pendapat shahib Maklumat yang menyatakan jarak masafah qashar 88,704 km. harus didasari pada ukuran Zira’ 30,8 cm. (0,000308km), di mana ukuran tersebut tidak sesuai dengan Zira’ mu’tadilah dan tidak ada ilmuan yang berpendapat ukuran panjang Zira’ 30,8 cm.

Air Dua Qulah
(Qullatain)
.
Menurut Syafi’iyah air dua qulah dengan ukuran luas/besarnya bak (tempat tampungan air) adalah :

P x L x T
1,25 zira’ (panjang) x 1,25 zira’ (lebar) x 1,25 zira’ (tinggi)

Atas dasar ukuran yang demikian, untuk membandingkan ukuran air dua qulah dari perkiraan zira’ ke perkiraan centimeter terdapat dua pandangan, yakni :
1. Pandangan yang mengatakan ukuran 1 Asbu’ = 1,925 cm

1. Pandangan yang mengatakan ukuran 1 Asbu’ = 2,00 cm.
Air dua qullah dengan ukuran berat adalah :
500 rithal
1 rithal jika dibandingkan dengan ukuran dirham adalah :
128 4/7 Dirham
dan jika dibandingkan dengan ukuran gram maka berat satu rithal adalah :
432 gram atau 0,432 kg
dan jumlah air 2 qullah dengan kilogram adalah :
216 kg
Perhitungannya :
500 Rital x 0,432 kg = 216 kg. aka 1 rithal
Jadi kesimpulan ukuran air dua qulah dilihat dengan berbagai bentuk ukuran adalah sebagai berikut :
Dengan Centimeter (Luas) : 60 cm x 60 cm x 60 cm.

Dengan Centimeter (Volume) : 216.000 cm³.

Dengan Liter (Volume) : 216 liter.

Dengan Kilogram (Berat) : 216 kg.

Dengan Rithal (Berat) : 500 Rithal Bagdad

Share/Bookmark

Artikel yang berkaitan0 komentar:

Posting Komentar

komentar anda?